Gospel summer on Ischia
ISCHIA GOSPEL SUMMER

16. 6. – 23. 6. 2023

English SPOJENÍ SLUNCE, MOŘE A ZPĚVU ROZZÁŘÍ VAŠE BYTÍ/
THE COMBINATION OF SUN, SEA AND SINGING LIGHTS UP YOUR BEING/ LA COMBINAISON DU SOLEIL, DE LA MER ET DU CHANT VA VOUS ÉPANOUIR

Léčení zpěvem a smíchem | Healing by singing and laughing | Un traitement par le rire et par le chant

Týden relaxace, zpěvu gospelů, masáží, WATSU, moře a dobré společnosti.
Pro vás, kteří potřebujete uvolnit bránici, volně se nadechnout a načerpat síly.

Vítáme začátečníky i zkušené zpěváky. Náročnost je upravena na míru přítomným zpěvákům.

A week of relaxation, gospel singing, massages, WATSU, the sea and nice people around. For those of you who need to relax your lungs and diafragm, to breath freely and to recover. We welcome beginners as well as experienced singers. The composition is adjusted at the spot according to present singers experience.

Une semaine pleine de détente, de chants gospel, de massages, de WATSU, de mer et de bonne compagnie.Pour ceux d’entre vous qui ont besoin de détendre leur diaphragme, de respirer librement et de recharger leurs batteries.

Nous accueillons aussi bien les débutants que les chanteurs confirmés. Le niveau de difficulté est adapté aux chanteurs présents.

workshop gospelů v Itálii na ostrově Ischia
workshop at the garden/workshop na zahradě

Harmonie odlišností | A Harmony of difference | Une harmonie des différences

Věk zpěváků: 18-70 let; národnost: česká, moravská, slezská, švýcarská, francouzská. Bez ohledu na věk, národnost, barvu pleti nebo politickou situaci můžeme být v harmonii, respektovat se navzájem, bavit se a společně tvořit hudbu.

The age of our singers: 18-70 years, nationality: Czech, Swiss, Moravian, Silesian, French. Despite of our age, nationality, skin colour or politic situation we can stay in harmony, respect each other, have a good time and create music together.

L‘âge des chanteurs: 18–70 ans; leur nationalité: tchèque, morave, silésienne, suisse, française. Peu importe l’âge, la nationalité, la couleur de peau ou la situation politique, on peut être en harmonie, se respecter, s’amuser et créer de la musique ensemble.

Thierry Fred Francois

Francouzský lektor a dirigent | French lector and dirigent | Un maître de musique et chef d’orchestre francais

Učitel gospelů a spirituálů, zkušený dirigent a zpěvák (bas).
Thierry mluví francouzsky a anglicky. Lekce jsou tlumočeny do češtiny.

Thierry François pochází z Martiniku. Od dětství se věnuje hudbě.

A teacher of gospel and spiritual and a skilled dirigent and singer (bass). He speaks French and English. The lessons are translated into Czech.

Thierry comes from Martinique. He studied music at the Royal School of Music (Jamajka) and in the USA.

Venant de la Martinique, Thierry a toujours été passionné par la musique. Il est un chef d’orchestre et un chanteur expérimenté (basse).

Il parle français et anglais et les leçons sont traduites en tchèque.

Theirry Francois - the lector and dirigent
Výlet lodí/boat trip

Program | Le programme

Zpěv, celodenní plavba lodí kolem ostrova, vycházky a výlety do termálních parků, ochutnávání Ischie všemi smysly.

Singing, a day-long boat trip around the island, walks and trips to thermal parks. And feeling Ischia by all possible senses.

Le chant, une croisière toute la journée autour de l’île, des promenades et des excursions dans les parcs thermaux, la dégustation d’Ischia avec tous les sens.

Péče | Care

Regenerace těla i mysli terapií WATSU v termálním hotelovém bazénu, kraniosakrální biodynamickou terapií nebo masáží shiatsu, cvičení čchi-kung pro rozproudění energie a dobrou náladu.

Relax of the body and mind with the help of WATSU at the thermal hotel pool, of the craniosacral biodynamic therapy or the shiatsu massage, chi-kung exercise for better feeling and good mood.

La régénération du corps et de l’esprit avec la thérapie WATSU dans la piscine thermale de l’hôtel, avec la thérapie biodynamique craniosacrale ou le massage shiatsu, cchi-kung exercise.

WATSU at the hotel pool

Naši průvodci | Our team

Ivana Dlohošová

Organizace, cvičení čchi-kung, masáže shiatsu, WATSU, relaxační masáže, klid, pohoda, vlídná slova, dobrá nálada.

Organisation, morning qigong exercise, shiatsu massages, WATSU, kind words, care, good spirit.

L’organisation, l‘exercise qi gong, les massages shiatsu, WATSU, les massages relaxantes, du calme, des mots gentils, du bien-être, de la bonne humeur

Languages: Czech, some English

Marcela Kvapilová

Organizace, tlumočení, masáže WATSU, kraniosakrální terapie, shiatsu, relaxační masáže, péče, pohoda.

Main organisator, WATSU, craniosacral therapy, care.

L’organisation, l’interprétation, les massages WATSU, shiatsu, la thérapie craniosacrale, des massages relaxantes, le soin, de la bonne humeur, du bien-être

Languages: Czech, English, some Italian, Spanish

Marcela Kvapilová, BCST

Cestovní kancelář dlouhodobě působící na Ischii. Stará se o transfery, ubytování, výlety, komunikaci s hotelem, kostelem pro zajištění koncertu atd.

An italian travel agency with Czech people and a big help at the spot – the organisation of transports, communication with the hotel, the church etc.

Une agence de voyage opérant en Ischia depuis longtemps. Elle s’occupe des transferts, de la communication avec l’hôtel, avec l’église pour organiser le concert, etc.

Languages: Czech, Italian, English