Novinky a příběhy z vodního světa

Životodárná voda

Molekuly vody tvoří 99% molekul lidského těla (na počet). Výzkum vlastností vody je zásadní pro pochopení lidského těla a jeho zdraví.

5.11. 2022  jsem byla na přednášce „Voda – zázračný dar člověku“ Diany Siswartonové, výzkumnice, která se vodou dlouhodobě zabývá.

Bylo to moc zajímavé. Spoustu z těchto věcí jsem již slyšela dříve, ale ráda si je poslechnu opakovaně od člověka, který toho hodně ví, vodou žije, vodu studuje a vodou je nadšený.

Informace, které Diana prezentovala jako výsledky vědeckých výzkumů jsou hodně v souladu s tím, co jsem poslouchala uplynulé 4 roky při studiu kraniosakrální biodynamiky. A s tím, co všichni intuitivně tušíme nebo jsme se to okrajově učili ve škole. Mám ráda, když informace, které ke mně přicházejí z různých zdrojů do sebe navzájem zapadají.

Životodárná voda - ilustrační foto

FYZIKA

Ve 4. Ročníku gymnázia v hodinách fyziky jsme se učili, že hmota je forma energie. Když krájíme hmotu na stále menší kousky, dostaneme molekuly, pak atomy, pak elektrony, protony a neutrony (a další elementární částice, kterých od té doby našli vědci desítky). A u těchto nejmenších kousků se nedá s jistotou říct, jestli je to kus hmoty nebo kousek nějakého vlnění.

Toto vlnění pulzuje v určité frekvenci, kterou je možné zaznamenat přístroji.

Někteří vědci takto zkoumají vodu – s jakou frekvencí se pohybují elementární částice, s čím to souvisí a jak se při různých frekvencích následně molekuly vody chovají.

Při určitých frekvencích mají molekuly vody tendence chovat se organizovaně a vytvářet struktury a formy (i v tekutém skupenství). Při jiných frekvencích je organizace molekul vody chaotická a neuspořádaná.

Tyto jevy jsou zdokumentované s pomocí měřícího přístroje – cymascope.

Bylo zjištěno, že frekvence, a tím i forma organizace molekul vody, se dá ovlivnit našimi myšlenkami a pocity. Vědci zkoumali a fotili strukturu vody, na kterou byly vysílány různé emoce: láska, přátelství, vděčnost, závist, nenávist, lhostejnost atd. U emocí, které vnímáme jako pozitivní, molekuly vody tvořily strukturu podobnou mandalám. V případě negativních emocí byla organizace molekul vody neuspořádaná, chaotická. Nejhezčí obrázky dávaly molekuly vody pod vlivem slov: láska a vděčnost.

99 procent molekul v našem těle (co do počtu) jsou molekuly vody. Jsou menší než organické molekuly, proto je jich na objem méně než 99 procent, pořád ale je to cca 70–90 procent objemu těla (informace z různých zdrojů se liší).

Voda nás z velké části utváří a vlastnosti vody zásadním způsobem ovlivňují náš život a naše zdraví. Proto je výzkum fyzikálních vlastností vody tak důležitý pro pochopení souvislostí našeho zdraví a nalezení optimální cesty k vitalitě a spokojenému životu.

Forma organizace molekul vody v nás souvisí s naší náladou, pocity a zdravotním stavem.

Je-li voda v lidském těle naladěna například na frekvencí lásky nebo vděčnosti, na tělo to působí. Molekuly vody v těle jsou organizovány do určitých struktur a tento fakt sám o sobě působí léčivě. Lidské tělo pak má dost energie na to, aby spustilo samoléčivé procesy a postupně přešlo do svého ideálního možného zdraví.

Naopak při chaotické organizaci molekul vody (související s pocity jako je strach, závist, nenávist atd.) nemá tělo dost energie, vitality a je náchylnější podléhat různým virům, nemocem, bolestem atd.

LIDSKÉ TĚLO

léčení klidem

KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMIKA

kraniosakrální biodynamika

V kraniosakrální terapii jsme si vědomi, že lidské tělo je z velké části vodou. Vnímáme tuto vodu pomocí smyslů našeho těla (především rukama – hmatem) a využíváme to pro posílení a obnovení zdraví klienta.

Na začátku kraniosakrálního sezení se klient položí na lehátko, praktik přiloží ruce na jeho tělo a vnímá. A může vnímat vodu v těle a to, že v různých částech těla je voda jakoby „naladěná na jinou vlnu“, že voda v různých částech těla se projevuje různými turbulencemi nebo různým způsobem.

Po chvíli klidu, kdy je redukce vnější stimulace, má voda v těle klienta tendenci sjednotit se a přejít do neutrálu. Voda v celém těle má tendenci „naladit se na stejnou notu, vlnu“ a působí jako „jedna kapka“, jeden celek, který je v klidu, v neutrálu.

Naše těla mají za sebou určitou historii, během života jsme prošli různými nehodami, nemocemi a situacemi, kdy to pro nás bylo těžké. V těle, jako pozůstatky těchto chvil zůstala místa, která jsou inertní, nenaladí se snadno na stejnou vlnu s celým tělem (například je to akumulace napětí v určité části jako následek úrazu, operace, prodělaného zánětu, stresu atd.). Jedním z darů kraniosakrální biodynamické terapie je to, že pokud je to pro tělo možné, tak ve stavu neutrálu, postupně zapojuje tato inertní místa do symfonie se zbytkem těla. Tělo se tak stává celistvějším a celkově zdravějším a vitálnějším. Toto se děje plně v režii klientova těla a říkáme tomu Vrozený plán léčení.

Zní to složitě? Jednoduše? Ve skutečnosti je to jednoduché.

Naši předkové to intuitivně věděli, proto říkali například, že „Veselá mysl je půl zdraví“.

V dnešním světě se ale často stává, že lidé jsou pod vlivem různých stresů, strachů, informací, podnětů, záření a přístrojů. A potom jejich tělo ztrácí schopnost vyladit se do jednoty samo se sebou, přejít do Neutrálu, kde je voda v celém těle „jako jedna kapka“ a nastartovat a realizovat svůj vlastní individuální Vrozený plán léčení.

A v tu chvíli je dobré zajít ke zkušenému, vyškolenému kraniosakrálnímu terapeutovi.

Ideální, pro udržení zdraví nebo jeho obnovu, je zařadit kraniosakrální biodynamiku do svého pravidelného režimu, například 1x měsíčně.

Svého kraniosakrálního praktika si vyberte pečlivě. Zohledněte jednak osobní sympatie a také profesionalitu, kvalifikaci a zkušenosti.

Já jsem vám k dispozici ve Zlíně a v Praze.

ŽIVOT

Marcela Kvapilová, BCST
.