BLOG - NOVINKY Z VODNÍHO SVĚTA

Příběh houby

vápenatka mnohohlavá a historie zkoumání long tidu

Asi si říkáte, že to je zvláštní nadpis a o čem ten článek vlastně je?

Přestože je článek zařazen mezi novinky, vápenatka mnohohlavá (physarum plasmodium) žádnou novinkou není. Pravděpodobně ani na svých zvycích za posledních několik milionů let nic nezměnila. Vápenatka mnohohlavá je primitivní životní forma – hlenovitá/slizká plíseň. Nemá buněčné stěny, pouze jádra a tekoucí masu protoplazmy – základní životní substance. Buněčná jádra volně plavou v protoplazmě.  Žije v temných vlhkých částech lesů a podílí se na rozkladu látek.

long tide
kraniosakrální biodynamika - long tide

100 sekundový cyklus - long tide

V 50. Letech minulého století ji zkoumali vědci Botanické Univerzity v Pensylvánii vedeni Profesorem Silliamem Seifrizem. Měli tenkrát nové mikroskopy a koukali přes ně na vápenatku, co dělá. Všimli si, že její protoplazma se pohybuje. 50 sekund jedním směrem a 50 sekund druhým směrem. Pořád stejně, asi už hodně dlouho. Zkoušeli vápenatku různě prudit a traumatizovat a pozorovali, co to s ní dělá. Píchali do ní jehlami, dávali jí sedativa, jedy, rajský plyn, anestetika, chloroform, kde co. Zjistili, že v místě, které bylo zasaženo, se rytmy omezily nebo i úplně zastavily, ta část jakoby zamrzla. V místech, která nebyla zasažena, pokračoval rytmus dál a postupně se rozrůstal i přes ty traumatizované oblasti až nakonec zcela ovládl celé tělo houby. I když se rytmus zcela zastavil, po nějaké době se zase objevil a pokračoval v původním sledu, jakoby se nic nestalo. Zjistili, že ten rytmus, přestože chvíli nebyl pozorovatelný, běžel někde na pozadí. A vápenatka se k němu postupně vždy zpátky vrátila.

Prof. Seifritz tenkrát řekl: ‚Toto je studium života v jedné z jeho nejjednodušších forem – přesto je tak komplexní… Pokud bychom mohli pochopit příčinu tohoto konstantního pohybu, měli bychom být blíže k pochopení toho, co je život… Rytmický pohyb je základní vlastností živé hmoty, ale není příčinou protoplazmatického proudění. Oboje je výsledkem rytmické síly, kterou jsme ještě neobjevili.“

Tomuto rytmickému pohybu s cyklem 100 sekund dnes v kraniosakrální biodynamice říkáme long tide. Je vlastní všem živým formám na naší zemi. V Institutu pro kraniosakrální rovnováhu (ICSB) se s ním učíme pracovat. Pokud se během ošetření podaří, aby se terapeut i klient naladili na long tide, aktivizuje se obrovský potenciál léčení. Klient získává přístup ke zdroji zdraví, k původní síle, která je bez ohledu na traumata stále přítomná. A může pomoci tělu i duši člověka navrátit se do rovnováhy a zdraví.

kraniosakrální biodynamika - země
.