BLOG - NOVINKY Z VODNÍHO SVĚTA

PŘÍBĚHY

Marie Montessori jako jedna z prvních
biodynamických kraniosakrálních terapeutek na světě

Tento příběh je trochu starší. Je to příběh dvou zdánlivě nesouvisejících oborů – pedagogiky Marie Montessori a kraniosakrální biodynamiky.

Italská lékařka Dr. Marie Montessori (1870–1952), zakladatelka vzdělávacího a výchovného konceptu nesoucího její jméno, a americký lékař Dr. William Garnier Sutherland (1873–1954), zakladatel kraniosakrální terapie, žili ve stejné době. Nemám informaci o tom, zda se ti dva někdy setkali nebo zda se vědomě nějak ovlivňovali. Fakt je, že v jejich práci je možné najít velké množství shodných rysů. Oba dospěli k podobným závěrům, které aplikovali v různých oborech: Marie Montessori ve školství a Dr. Sutherland ve zdravotnictví.

Marie Montessori a kraniosakrální terapie

Embryologie

Dr. Montessori i Dr. Sutherland se intenzivně zabývali embryologií, která byla v té době čerstvě objevenou disciplínou. Byli fascinováni tehdejšími novými poznatky o prenatálním vývoji člověka. Shodně popsali, že embryologický vývoj dítěte je řízen nějakou vnitřní silou. Můžeme tomu říkat epigenetické síly, dech života, tide nebo jakkoli jinak – je to stále to stejné. Vnitřní síla, která řídí a organizuje jednotlivé fáze embryonálního vývoje – tvorbu jednotlivých anatomických struktur, jejich růst a vývoj. A následně porod a pak další vývoj mimo dělohu. Marie Montessori stejně jako William Sutherland ve svém díle shodně poukazují na to, že tato síla je v nás přítomna po celý život.  Existuje něco uvnitř v nás, co vede malé děti k tomu, aby se v určitou dobu začaly přetáčet na stranu, plazit se, lozit po čtyřech, chodit, komunikovat, počítat atd.

Zkuste si představit, že byste měli napsat návod, jak by se měl lezoucí člověk postupně, krok za krokem, naučit chodit. Včetně různých nestandardních situací (překážky, schody, dveře…) – možná by to bylo dost komplikované a nakonec by to stejně nefungovalo. Přitom každé zdravé dítě to zvládne. Každé dítě má v sobě vnitřní vedení, které ho vede správným směrem růstu, objevování, učení. 

Kraniosakrální terapie

Sílu, která zařídí, že dětem začnou růst zuby, vlasy, rozvíjet se jednotlivé orgány a růst různé části těla. Sílu, která se postará o to, že když spadneme a rozbijeme si koleno, po chvíli se nám zahojí, když si zlomíme kost, za nějakou dobu sroste. Tato síla se postarala o to, že jsme si kdysi vytvořili plně funkční tělo se všemi vnitřními i vnějšími orgány. Ví, jak tyto jednotlivé části mají vypadat a kdykoli je připravená je znovu navrátit do zdravého stavu. Všichni v sobě máme vedení, které se stará o náš vývoj, rozvoj i léčení.

Doktor Sutherland se ve svém bádání zaměřil na využití této síly pro léčení svých pacientů. Nazval ji Dech života a metodu nazval kraniosakrální terapie. Pacienti, kraniosakrální praktici a i někteří lékaři po celém světě toto dobře znají a denně využívají. Terapeut pozoruje, vytvoří vhodné podmínky a podporuje tuto sílu uvnitř těla. Tím je posílena vitalita a schopnost regenerace. Lidské tělo a mysl se následně samy uvedou do zdraví a rovnováhy a dochází k postupnému odeznívání zdravotních potíží.

Tento koncept ve skutečnosti není nijak nový, již například perský filozof Avicena (980–1037) napsal, že „Zdraví není umožňováno lékařem, ale vyšším řídícím principem, který dává formu hmotě.“

kraniosakrální terapie a Montessori

Pedagogika Montessori

Doktorka Montessori se ve svém vědeckém zkoumání zaměřila na vývoj, vzdělání a výchovu dětí.  Vypracovala systém, který respektuje tuto vnitřní sílu v každém dítěti, a snaží se ji co nejefektivněji podporovat. Komplexní metodiku, jak vytvořit podmínky pro to, aby se dítě mohlo rozvíjet v souladu se svým vnitřním vedením, potřebami, senzitivními obdobími na určité činnosti atd. Učitel pozoruje a vytváří podmínky a podporuje dítě.  Dítě vedené svou vnitřní motivací se samo učí a rozvíjí. S trochou nadsázky lze tedy říct, že Dr. Montessori byla jedna z prvních biodynamických terapeutek na světě. Její vzdělávací systém funguje dodnes. Učitelé a rodiče dětí v Montessori školách a školkách po celém světě to dobře znají. Víte, jak se pozná, že to funguje? Děti to baví, jsou zdravé a sebevědomé.

Pokračování příště. Koho to zajímá, těšte se.

Pokud byste chtěli Montessori přístup pro své dítě, najděte si školu nebo školku ve svém okolí. Je jich čím dál více. Existují i jiné alternativní školy a školky, které respektují přirozené potřeby dětí.

Pokud potřebujete kraniosakrální biodynamickou péči v Praze nebo ve Zlíně, kontaktujte mě.

Ti, co mají rádi vodu a chtěli by podpořit své vnitřní zdraví ve vodním prostředí, se u mě mohou objednat na WATSU ve Zlíně či v Praze.